Višestambena zgrada u Dubrovačkoj Ulici 25, Osijek

Više stanova u prodaji

Veličine: 45 m2, 47 m2, 51 m2, 55 m2, 60 m2, 65 m2, 75 m2, 82 m2, 139m2

Moderna višestambena zgrada sa 3 kat na adresi Dubrovačka Ulica 25, Osiek. Izgrađena od najkvalitetnijih materijala i modernim tehnikama gradnje.

Pregled Nekretnine

info:

Divmar.d.o.o. 

Sv.L.B.Mandića 111 v, Osijek

OIB: 45144855481