Višestambena zgrada u Ulici J. J. Strossmayer

Više stanova u prodaji

Moderna višestambena zgrada s 5 katova na adresi Ulica J.J.Strossmayera 97 Osijek. Izgrađena od najkvalitetnijih materijala i modernim tehnikama gradnje.

info:

Divmar.d.o.o. 

Sv.L.B.Mandića 111 v, Osijek

OIB: 45144855481